Historia oddziałuPowstanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Bełchatowie

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Prezes Zarządu Głównego M. Nościusz spotkał się w Bełchatowie na terenie firmy budowlanej z grupą 10 pracowników służby bhp, którzy pragną powołać oddział Stowarzyszenia. Inicjatorem powołania oddziału jest kol. inż. Eugeniusz Brzezowski Główny specjalista ds. BHP w firmie BinŻ S.A. z Bełchatowa. Prezes Zarządu Głównego przedstawił i przybliżył funkcjonowanie Stowarzyszenia, dotychczasowe osiągnięcia i kierunki dalszego działania. Pracownicy służby bhp przedstawili swoje problemy, jakie napotykają w pracy zawodowej i liczą, że przynależność do Stowarzyszenia spowoduje uzyskanie wsparcia merytorycznego poprzez wymianę poglądów, ale i większego prestiżu dla swego zawodu. Pracownicy poinformowali, że śledzą działalność Stowarzyszenia poprzez stronę internetową ZG.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w miesiącu czerwcu br. i zostanie powołany Oddział w Bełchatowie.

Spotkanie odbyło się w dniu 15 września 2011 r. na terenie firmy budowlanej BINŻ w Bełchatowie gdzie doszło do spotkania grupy inicjatywnej pracowników służby bhp, którzy podjęli uchwałę o powołaniu  Oddziału OSPS BHP.   W spotkaniu uczestniczył Prezes Marek Nościusz. Dokonano wyboru władz oddziału, którego pierwszym Prezesem został wybrany inż. Eugeniusz Brzezowski.

  1. 15.09.2011 r. powstanie oddziału – Prezes Eugeniusz Brzezowski
  2. 15.09.2015 r. wybory władz oddziału – Prezes Eugeniusz Brzezowski – druga kadencja
  3. 18.10.2019 r. wybory władz oddziału – Prezes Krystian Kwiecień
  4. 20.11.2021 r. rezygnacja z funkcji Prezesa – Krystian Kwiecień
  5. 21.01.2022 r. wybory uzupełniające – Prezes Jacek Walkiewicz