Dołącz do nas  Szanowni Państwo

Pracownicy służby BHP miast 
Bełchatów, Piotrków Trybunalski i okolice!

 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP mając na uwadze potrzebę integracji środowiska pracowników służby BHP, zwraca się do wszystkich osób, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach miasta Bełchatów, Piotrków Tryb. i jego okolicach, ale także do tych, którzy prowadzą usługi bhp we własnym zakresie z propozycją wstąpienia w nasze szeregi. Nasze Stowarzyszenie dąży do ustanowienia silnej organizacji, która będzie reprezentować i bronić interesów społeczno-prawnych pracowników służby BHP, kształtować postawy pracowników tej służby, wywoływać inicjatywy związane z podnoszeniem kwalifikacji, bogaceniem warsztatu zawodowego, poddawaniem się certyfikacji kompetencji. Tylko wysokiej klasy specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może stać się partnerem dla pracodawcy i autorytetem dla pracowników. Dążymy do tego, aby przynależność do Stowarzyszenia kojarzona była nie tylko z pracą społeczną, ale także z przynależnością do grona najlepszych fachowców naszej branży. Przynależność do Stowarzyszenia stwarza również więcej możliwości wymiany doświadczeń zawodowych i organizacyjnych.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP aktualnie liczy 38 oddziałów w tym Bełchatów.

 

Aby zostać członkiem zwyczajnym naszego Oddziału musisz:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • spełniać obowiązujące wymagania prawne dla pracowników służby BHP (patrz: Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.)
  • pobrać i wypełnić deklarację członkowską         pobierz
  • w razie problemów poproś o deklarację pisząc na e-mail Stowarzyszenia.      
  • wypełnioną deklarację złożyć w Oddziale OSPS BHP w Bełchatowie ul. Olsztyńska 3 lub przesłać na nasz adres email: belchatow@ospsbhp.pl
  • opłacić wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Bełchatów lub siedzibie Stowarzyszenia
  • opłacać składkę członkowską 120 zł za cały rok (poczynając od okresu wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego 10 zł/miesiąc)
  • legitymacja członkowska + znaczek 10 zł.

Konto bankowe:    

46 1240 3158 1111 0010 6644 0777