Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


  Szanowni Państwo

Pracownicy służby BHP miast 
Bełchatów, Piotrków Trybunalski i okolice!

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP mając na uwadze potrzebę integracji środowiska pracowników służby BHP, zwraca się do wszystkich osób, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach miasta Bełchatów, Piotrków Tryb. i jego okolicach, ale także do tych, którzy prowadzą usługi bhp we własnym zakresie z propozycją wstąpienia w nasze szeregi. Nasze Stowarzyszenie dąży do ustanowienia silnej organizacji, która będzie reprezentować i bronić interesów społeczno-prawnych pracowników służby BHP, kształtować postawy pracowników tej służby, wywoływać inicjatywy związane z podnoszeniem kwalifikacji, bogaceniem warsztatu zawodowego, poddawaniem się certyfikacji kompetencji. Tylko wysokiej klasy specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może stać się partnerem dla pracodawcy i autorytetem dla pracowników. Dążymy do tego, aby przynależność do Stowarzyszenia kojarzona była nie tylko z pracą społeczną, ale także z przynależnością do grona najlepszych fachowców naszej branży. Przynależność do Stowarzyszenia stwarza również więcej możliwości wymiany doświadczeń zawodowych i organizacyjnych.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP aktualnie liczy 36 oddziałów w tym Bełchatów.

 

Aby zostać członkiem zwyczajnym naszego Oddziału musisz:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • spełniać obowiązujące wymagania prawne dla pracowników służby BHP (patrz: Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.)
  • w razie problemów poproś o deklarację pisząc na e-mail Stowarzyszenia.      
  • belchatow@ospsbhp.pl
  • opłacić wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Bełchatów lub siedzibie Stowarzyszenia
  • opłacać składkę członkowską 180 zł za cały rok (poczynając od okresu wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego 15 zł/miesiąc)

Konto bankowe:    

46 1240 3158 1111 0010 6644 0777