Statut

NOWY STATUT

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

S T A T U T


Niniejsza treść Statutu została zatwierdzona Uchwałą Zjazdu w dniu 18.04.2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim